71741115 info@timeguru.dk

TimeGuru rapporter

Med TimeGuru Cockpit og rapporter er der fuldt overblik over virksomhedens planlægning, ressourceforbrug, fakturering og opfølgning. Alle rapporter er opbygget med samme fleksible funktioner og eksport muligheder.

Med TimeGuru rapporter får du:

  • Brugervenlige rapporter som kan printes og eksporteres.
  • Valgfri periodeafgrænsning med hurtig-valg af mest brugte perioder som “Sidste måned”, “Denne uge” og så videre.
  • Systemet husker selv din rapportopsætning til næste gang.
  • Valgfri opsætning af viste kolonner.
  • Tilføj et eller flere filtre for at afgrænse data.
  • Benyt gruppering hvis data eksempelvis skal inddeles per afdeling, kunde, projekt, medarbejder eller lignende.
  • Layout som virker på pc, tablet og mobil.
  • “Live” adgang til statistik for optjent og afholdt ferie samt flekssaldo.

Cockpit eksempel:

Medarbejderens personlige Cockpit kan opsættes med valgfri moduler og kunne se sådan ud:

Indholdet tilpasser sig automatisk til pc, tablet og mobil.

Medarbejderen bestemmer selv hvilke moduler, der skal være synlige i Cockpittet. Der kan vælges mellem tal, tabeller og grafer til flekssaldo, ferie, projekter, nyheder, udlæg, kørepenge og meget mere.

Eksempel på rapport til tidsregistreringer:

Time-rapporten indeholder alle tidsregistreringer i systemet, hvis du er administrator. Almindelige brugere ser deres egne tidsregistreringer. Indholdet kan afgrænses med filtrer for periodevalg, kunde, medarbejder, projekt, aktivitet osv. Det er også muligt at trække statistik på registreret sygefravær og ferie. Yderligere kan rapporten samle data i kategorier som “timer pr. medarbejder”, “timer pr. aktivitet” osv.
Se også den fulde Gennemgang af Tidsregistrering.

Nedenfor vises et eksempel på en rapport med forklaringer på alle de smarte funktioner:

Fleksible rapporter med valgfri opsætning af periode, filtre, kolonner og sortering.

Eksporter data til pdf eller Excel for videre bearbejdning.

Ferieoversigt

Ferie m. leder godkendelse og kalender integration

Tidsregistrering

Fleksibel ugeseddel og ‘live’ statistik.

Flekstid og timebank

Automatisk beregnet fleks- og overtid

Kørepenge og udlæg

Automatisk afstands-beregning og foto af bilag

Komme-gå stempelur

Tablet til fælles komme-gå registrering