71741115 info@timeguru.dk
Simpel online tidsregistrering

Tidsregistrering der let tilpasses din virksomhed.

TimeGuru tidsregistrering gør det nemt at styre arbejdstid, tillæg og ferie/fravær. Vi er eksperter i danske arbejdsforhold og har dansk telefon og mail support. Løsningen er integreret med Microsoft 365 og Google samt førende løn- og regnskabssystemer. Yderligere, kan der tilvælges moduler til projekter, kunder, fakturering og meget mere.

Få blandt andet:

 • En løsning der lever op til ny lov om tidsregistrering.
 • Brugervenlig tidsregistrering og ferie/fravær til PC, Tablet og Mobil.
 • Feriestyring med leder-godkendelse, ferieplaner og kalenderintegration.
 • Flekstid, overtid, kørepenge, udlæg og løntillæg med lønintegration.

Opret dit system på 1 minut

Hvad skal du bruge?

TimeGuru FREE er Gratis op til 10 brugere uden tidsbegrænsning. Gratis hjælp. Læs vilkår her.

Ingen tidsbegrænsning. Ingen kreditkort:

 1. Vælg opsætning og klik “Opret system” ovenfor.
 2. Log ind med valgte brugertype hvorefter systemet klargøres på få sekunder.
 3. Du tages direkte til din ugeseddel hvor du kan starte registrering.

Det er naturligvis muligt at tilpasse systemet efter oprettelse. Se også vores “Godt i gang med tidsregistrering” guide, som giver et hurtigt overblik over, hvor simpelt det er for en medarbejder at anvende TimeGuru.

Må vi vise dig TimeGuru eller har du spørgsmål?

Ring 71 74 11 15 eller skriv til info@timeguru.dk

Yderligere muligheder i tidsregistreringsmodulet

 • Overvågning af 11-timers reglen med bruger og leder notifikationer.
 • Stempelur til komme/gå tidsregistrering for udvalgte medarbejdergrupper.
 • Timebank til opsparing, udbetaling og afspadsering (læs mere).
 • Automatisk beregnet Løntillæg og Overtid.
 • Kunde- og projektstyring med mulighed for fakturering og abonnementer.
 • Understøtter flere sprog og ferie/fraværs-regler i hele EU.
 • Arbejdsbeskrivelser og filer, lige ved hånden, når der tidsregistreres.

Dine kollegaer lærer hurtigt at benytte TimeGuru tidsregistrering, og du får fuldt overblik over din virksomheds medarbejdere og aktiviteter.

Læs videre nedenfor, hvis du vil fordybe dig yderligere. Eller kontakt os for en online gennemgang eller et møde. Du kan selvfølgelig også prøve TimeGuru med det samme.

Hvorfor benytte tidsregistrering?

De fleste virksomheder bruger først og fremmest tidsregistrering til at holde styr på ferie, fravær, flekstid og løn. Det skal helst foregå med minimalt besvær og tidsforbrug. Gerne i et online system, hvor medarbejdere selv kan følge flekstid samt optjent og afholdt ferie.

Yderligere er der virksomheder, som skal planlægge, dokumentere og viderefakturere tidsforbrug til deres kunder. Typisk ved månedlig fakturering af medgået tid, fast pris eller på projekter.

Tidsregistrering i virksomheden.

Vender man blikket indad i organisationen, vil tidsregistrering give øget indsigt i virksomhedens ressourceforbrug. Det giver din virksomhed et bedre overblik over effektiviteten på tværs af afdelinger, kunder, projekter og medarbejdergrupper.

En anden fordel er, at tidsregistreringer er en vigtig informationskilde til den løbende optimering af virksomhedens processer.

Sidst, men ikke mindst giver tidsregistrering korrekt dokumentation for optjening og afholdelse af ferie, fravær og afspadsering.

Alle kan få glæde af at tidsregistrere.

Uanset om behovet er intern tidsregistrering, kunde- og projektregistrering eller begge, kan TimeGuru klare opgaven bedst og billigst.

Intern tidsregistrering.

Alle virksomheder har brug for styring af arbejdstid, ferie/fravær og muligvis flekstid. Yderligere, giver tidsregistrering værdifuld viden om ressourceforbruget i afdelinger og på tværs af organisationen. Hvis der samtidig planlægges og budgetteres, kan man sammenligne med realiseret forbrug på tværs af virksomhedens enheder.

Nogle af de mange fordele ved intern registrering i TimeGuru er:

 • Automatisk beregning af flekstid, som altid er synlig for medarbejderen.
 • Automatisk beregning af optjent og afholdt ferie (inklusiv ny ferielov).
 • Muligt at fratrække pauser med et enkelt klik i tidsregistrering.
 • Adgang til rapporter over arbejdstidsfordeling i “realtid”.
 • Intern projektstyring med planlægning, tidsregistrering og opfølgning.
 • Øget indsigt i virksomhedens ressourceforbrug.
 • Løbende optimering af budgetter og planlægning.

Kunde- og projektregistrering til fakturering.

Hvis din virksomhed udfører opgaver, der afregnes efter medgået tid, er det nødvendigt at holde styr på tidsregistreringer og eventuelt kilometerpenge og udlæg. Det vil også være nødvendigt at holde styr på forbruget ved fastprisprojekter, da øget forbrug giver lavere indtjening.

Det er derfor altid en fordel at tidsregistrere arbejde, der udføres for kunder. Uanset om det er fast pris eller timeforbrug.

Med TimeGuru kan man nemt registrere og fakturere alt arbejde siden seneste fakturering. Yderligere er kunde- og projekt fakturering tæt forbundet til budget og planlægning. Det betyder, at nogle af de mange fordele ved TimeGuru kunde- og projektregistrering er:

 • Farvel til Excel ark med TimeGuru projekt- og kundestyring.
 • Nem registrering og fakturering af timer, kørepenge og udlæg.
 • Særskilt regnskab for fakturerbar tid som ikke påvirker arbejdstid og fleks regnskab.
 • Detaljeret dokumentation af forbrug.
 • Automatisk overførsel af fakturaer til kendte økonomisystemer. (læs mere om fakturering her)
 • Overblik over omsætning og indtjening på kunder, projekter, afdelinger og aktiviteter mm.
 • Planlagt versus realiseret forbrug giver mulighed for løbende evaluering og optimering.

Registrering af Timer, kørsel, udlæg og foto.

Ugesedlen kan benyttes til tidsregistrering, automatisk beregnet løntillæg, kørepenge og udlæg m. foto. I din opsætning kan du vælge om der også skal registreres på kunder og projekter, evt. med henblik på fakturering.

Du kan spare tid ved at opsætte personlige standard valg i ugesedlen. Således vil eksempelvis din arbejdstid og/eller arbejdsopgave altid være forudfyldt ved nye tidsregistreringer.

Vi har inddelt resten af gennemgangen i følgende afsnit, som går lidt mere i dybden med de enkelte områder:

 1. Tidsregistrering og løntillæg
 2. Kørepenge og udlæg
 3. Tilpasning af ugesedlen
 4. Prisopsætning
 5. Rapporter

1. Tidsregistrering.

Man kan nemt arbejdstid og ferie/fravær via ugesedlen. Når du registrerer din tid, kan du vælge yderligere oplysninger, afhængigt af systemopsætningen. Du kan også angive en kommentar, som typisk er detaljer om arbejdets udførsel.

Højdepunkter fra tidsregistreringen:

 • Fuldt overblik over ugen på mobil, tablet og pc.
 • Benyt start/slut tid eller antal timer ved registrering.
 • Fratræk automatisk frokost.
 • Kan opsættes simpelt eller avanceret efter behov.
 • Copy/paste af alle tidligere registreringer sparer tid.
 • Flekstid saldo er altid fuldt opdateret og synlig for medarbejdere.
 • Booket ferie indgår automatisk i flekssaldo (skal ikke registreres særskilt).
 • Time regnskab og økonomi på aktiviteter, projekter og kunder.
 • Mulighed for opdeling i arbejdstid og fakturerbar tid.
 • Personlig opsætning af standardvalg, komme/gå tider og pauser (Se Guide om standardvalg i ugesedlen)

2. Kørepenge og udlæg

Registrering af kørepenge og udlæg foretages nemt via ugesedlen, samme sted som du tidsregistrerer. Læs mere om kørepenge og udlæg her.

3. Tilpasning af ugesedlen

Du kan nemt skræddersy din ugeseddel til tidsregistrering i din virksomhed. Det gøres via menuen Indstillinger > Systemindstillinger, fane 3. Her kan du aktivere elementer som kunde, projekt, opgave, aktivitet og meget mere. Der kan også opsættes regler for formater og validering.

4. Prisopsætning

Hvis man ønsker at tilknytte kost- og salgspriser til sine tidsregistreringer, er dette muligt via “Priselementer”. Et priselement indeholder “Navn”, “Kostpris”, “Salgspris” og “Gælder fra dato”.

Priselementer knyttes typisk til aktiviteter således, at valget af aktivitet ved registrering, afspejler en bagvedliggende kost- og salgspris. Priserne benyttes i budget/planlægning, rapporter og fakturering. Systemet understøtter tilknytning af pris-elementer til:

 • Aktiviteter (standard): Her vil man typisk oprette aktiviteter til forskellige typer af arbejde. Eksempelvis “Bogføring”, “Revision” og “Elev timer”.
 • Projekter: Hvis der ønskes særlige priser per projekt/opgave, tilknyttes priselementer til projektet.
 • Medarbejdere: Dette er en meget simpel metode som typisk benyttes internt, hvis man ønsker at tilknytte økonomi til medarbejdergrupper.

Alle priser i TimeGuru styres via priselementer, hvilket er en kæmpe fordel, når der skal prisreguleres. Her tilføjes blot en ny linje til priselementet med kostpris, salgspris og gælder fra dato, hvorefter systemet selv tager de nye priser i brug på valgte dato.

5. Rapporter

Alle tidsregistreringer, udlæg, løntillæg og kørsel kan selvfølgelig trækkes ud i rapporter . Yderligere, kan de eksporteres til Excel, hvis du vil arbejde videre med data. Det er også muligt at gemme som pdf, som eksempelvis bruges til at lave et pænt print eller til at vedhæfte en mail.

TimeGuru rapporter er yderst fleksible. Du kan selv opsætte filtre, kolonner, gruppering og sortering – systemet husker din seneste opsætning af rapporten.  Det er også muligt at opsætte rapport-skabeloner, så du kan gemme forskellige rapportopsætninger.n trækkes ud i rapporter med mulighed for filtrering, gruppering og sortering i valgte periode. Det betyder, at du som bruger, kan skræddersy dine rapporter direkte i system. Der vil derfor sjældent være behov for Excel eller lignende til at modellere data.

Afrunding

Hermed slut på gennemgangen af registreringer. Læs også vores Gennemgang af modulet Ferieregistrering.

Fordelene ved en simpel tilgang til tidsregistrering

En simpel tilgang til tidsregistrering bringer flere fordele med sig. Ved at reducere kompleksiteten minimeres fejl og gør det lettere for både medarbejdere og arbejdsgivere at overholde procedurerne. Denne tilgang øger medarbejdernes funktionalitet ved at forenkle processen, hvilket igen bidrager til øget produktivitet og tilfredshed. Vores software kræver typisk mindre træning, hvilket sparer værdifuld tid og ressourcer. Et simpelt system forenkler også datasporing og -analyse, hvilket fører til mere præcise og anvendelige data. Funktioner som automatisk beregning af overarbejde og løntillæg understøtter denne effektive tilgang og sikrer en gnidningsløs arbejdsproces.

Lovkrav om tidsregistrering af medarbejdere i 2024

Fra 1. juli 2024 bliver det obligatorisk for danske virksomheder at implementere systemer til registrering af medarbejdernes arbejdstid som følge af den nye lovgivning. Disse ændringer indebærer behovet for at sikre overholdelse af arbejdstidsreglerne, inklusiv begrænsninger på arbejdstid og krav om hviletid. Overtrædelse af loven kan medføre bøder og andre juridiske konsekvenser for virksomheder. Med en løsning fra TimeGuru sikrer man, at imødekomme disse krav, der garanterer overensstemmelse med lovgivningen.

Mobil tidsregistrering

Mobil tidsregistrering giver mulighed for registrering af arbejdstid uanset tid og sted, hvilket er ideelt for fjern- og feltarbejdere. Vores platform tilbyder en intuitiv og brugervenlig mobil-løsning, der kan tilgås direkte fra hjemmeskærmen på de fleste smartphones. Dette forbedrer arbejdsflowet og strukturen ved at give medarbejderne mulighed for at registrere tid i realtid, uanset hvor de befinder sig. Integration med andre systemer sikrer en sammenhængende teknologisk infrastruktur, mens vores fokus på datasikkerhed garanterer, at alle registreringer er beskyttet og fortrolige.

Læs vores guide til hvordan du får TimeGuru på telefonen

Er tidsregistrering lovpligtig?

Tidsregistrering bliver lovpligtig for danske arbejdsgivere fra 1. juli 2024 ifølge den vedtagne lov. Det er en juridisk forpligtelse for virksomheder at implementere systemer til at registrere medarbejdernes arbejdstid.

Hvad er tidsregistrering?

Tidsregistrering er en proces, hvor medarbejdere registrerer deres arbejdstid, herunder start- og sluttidspunkter samt eventuelle pauser. Det gøres typisk for at sikre overholdelse af arbejdstidsregler og for at opretholde korrekt lønudbetaling.

Hvem er omfattet af tidsregistrering?

Alle danske arbejdsgivere og deres medarbejdere er omfattet af tidsregistreringskrav jf. ny lovgivning pr. 2024. Det gælder for virksomheder i alle sektorer og størrelser, uanset om de opererer nationalt eller internationalt.

Er lov om tidsregistrering vedtaget?

Ja, loven om tidsregistrering er blevet vedtaget, og den træder i kraft den 1. juli 2024. Dette betyder, at danske virksomheder skal implementere systemer til registrering af medarbejdernes arbejdstid for at overholde lovgivningen.

Ferieoversigt

Ferie m. leder godkendelse og kalender integration

Flekstid og timebank

Automatisk beregnet fleks- og overtid

Kørepenge og udlæg

Automatisk afstands-beregning og foto af bilag

Komme-gå stempelur

Tablet til fælles komme-gå registrering