71741115 info@timeguru.dk

Skift af medarbejdervilkår

Planlæg et automatisk datostyret skift af en medarbejders vilkår. F.eks. hvis en medarbejder overgår til en anden medarbejdertype eller skifter arbejdstid. Brug dette værktøj til at sikre korrekt konvertering af ferie, medlemskaber mm. Skift af medarbejdervilkår...

Opret pause i ferieoptjening

Med TimeGurus administrator værktøj, kan du oprette huller i opsparingsperioder. En såkaldt karens periode. F.eks. hvis en medarbejder tager 3 måneders orlov for at rejse rundt om jorden eller passe sin syge moster, og derfor ikke skal optjene ferie i den periode,...

Individuel feriekorrektion

Ved opstart af TimeGuru vil der typisk være behov for at korrigere allerede forbrugt ferie.Systemet beregner selv den opsparede del ud fra medarbejderens ansættelsesdato. TimeGuru har et smart værktøj til individuel feriekorrektion. Dette findes via Administrator...

Tidsregistrering i perioder

Brug dette værktøj til at registrere i hele perioder. Du kan oprette tidsregistreringer for en bruger ad gangen, og der registreres en dagsnorm hver dag i hele den valgte periode. Værktøjet finder du under Administrator værktøjerne.Tandhjulet > Administrator...

Admin Ugeseddel

Få hurtigt overblik over medarbejderens ugeseddel Med TimeGurus Administrator værktøj kan du tilgå dine medarbejderes ugeseddel, nemt rette, slette og godkende. Den hurtigste vej til Admin Ugeseddel er via “Skift Bruger” widgetten. Her klikker du på...