71741115 info@timeguru.dk

Ferieregistrering

Book ferie for mange medarbejdere på en gang. Holder din virksomhed lukket i sommerferien? Eller f.eks. dagen efter Kristi Himmelfarts dag?Med TimeGurus Administrator værktøj ”ferieregistrering” kan du nemt booke ferie for mange brugere, afdelinger eller...

Skift af medarbejdervilkår

Planlæg et automatisk datostyret skift af en medarbejders vilkår. F.eks. hvis en medarbejder overgår til en anden medarbejdertype eller skifter arbejdstid. Brug dette værktøj til at sikre korrekt konvertering af ferie, medlemskaber mm. Skift af medarbejdervilkår...

Opret pause i ferieoptjening

Med TimeGurus administrator værktøj, kan du oprette huller i opsparingsperioder. En såkaldt karens periode. F.eks. hvis en medarbejder tager 3 måneders orlov for at rejse rundt om jorden eller passe sin syge moster, og derfor ikke skal optjene ferie i den periode,...

Individuel feriekorrektion

Ved opstart af TimeGuru vil der typisk være behov for at korrigere allerede forbrugt ferie.Systemet beregner selv den opsparede del ud fra medarbejderens ansættelsesdato. TimeGuru har et smart værktøj til individuel feriekorrektion. Dette findes via Administrator...

Tidsregistrering i perioder

Brug dette værktøj til at registrere i hele perioder. Du kan oprette tidsregistreringer for en bruger ad gangen, og der registreres en dagsnorm hver dag i hele den valgte periode. Værktøjet finder du under Administrator værktøjerne.Tandhjulet > Administrator...