71741115 info@timeguru.dk

Guide til den nye EU lov om tidsregistrering i 2024

Eksisterende regler for tidsregistrering i Danmark

I Danmark har der længe været krav om tidsregistrering for visse sektorer og medarbejdergrupper. Disse regler er designet til at sikre, at arbejdstid og pauser overholdes i henhold til arbejdsmarkedslovgivningen. Det betyder, at arbejdsgivere skal føre nøjagtige optegnelser over arbejdstiden for at dokumentere overholdelsen af arbejdstidsreglerne, herunder pauser og overarbejde.

Nye regler fra EU i 2024

Fra 2024 introducerer EU nye regler for tidsregistrering, som skal implementeres i alle medlemslande. Disse regler kræver, at alle arbejdsgivere registrerer arbejdstiden for deres ansatte. Målet er at beskytte arbejdstagernes rettigheder og sikre retfærdige arbejdsvilkår. Den nye lovgivning vil gælde på tværs af alle sektorer og påvirke både private og offentlige arbejdsgivere.

Hvad går den nye lovgivning ud på og hvad skal den gøre godt for? 

Den nye EU-lovgivning om tidsregistrering har til formål at sikre, at alle arbejdstagere har ret til at få deres arbejdstid nøjagtigt registreret. Dette skal forhindre udnyttelse af arbejdstagere ved at sikre, at de får korrekt betaling for deres arbejdstid, herunder overarbejde. Loven skal også sikre, at arbejdstagerne får de pauser og den hviletid, de har ret til, hvilket bidrager til bedre arbejdsmiljø og øget trivsel.

eu tidsregistrering 2024 + tidsregistrering lov
eu tidsregistrering 2024 + tidsregistrering lov
eu tidsregistrering 2024 + tidsregistrering lov

Hvem er underlagt den nye tidsregistrering lov?

Den nye lov om tidsregistrering gælder for alle arbejdsgivere i EU, uanset virksomhedens størrelse eller sektor. Dette omfatter både offentlige og private arbejdsgivere. Alle arbejdstagere, herunder fuldtids- og deltidsansatte, skal have deres arbejdstid registreret i henhold til de nye regler.

Hvornår træder den nye lovgivning i kraft?

Den nye EU-lovgivning om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024. Arbejdsgivere skal sikre, at deres tidsregistreringssystemer er opdaterede og i overensstemmelse med de nye krav inden denne dato.

Opret dit system på 1 minut

Hvad skal du bruge?

TimeGuru FREE er Gratis op til 10 brugere uden tidsbegrænsning. Gratis hjælp. Læs vilkår her.

Prøv TimeGurus tidsregistrering og overhold de nye krav fra EU

Med TimeGurus tidsregistreringssystem kan din virksomhed nemt overholde de nye EU-krav. Vores system er designet til at være brugervenligt og effektivt, hvilket gør det enkelt at registrere arbejdstid, pauser og overarbejde. Ved at implementere TimeGurus løsning sikrer du, at din virksomhed er fuldt ud i overensstemmelse med de kommende regler og samtidig får en bedre oversigt over medarbejdernes arbejdstid.

FAQ

Er tidsregistrering lovpligtig?

Ja, fra 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for alle arbejdsgivere i EU at registrere arbejdstiden for deres ansatte.

Hvad er kravene til tidsregistrering?

Kravene til tidsregistrering inkluderer nøjagtig registrering af arbejdstid, pauser og overarbejde. Systemet skal være pålideligt og tilgængeligt for både arbejdsgivere og arbejdstagere.

Hvem skal registrere arbejdstid?

Alle arbejdsgivere i EU er forpligtet til at registrere arbejdstiden for deres ansatte. Dette gælder for både offentlige og private arbejdsgivere.

Hvilke regler gælder ifølge EU's Arbejdsdirektiv?

EU’s Arbejdsdirektiv kræver, at arbejdstagere ikke arbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit, har ret til mindst 11 timers hvile i døgnet og har ret til en ugentlig hvileperiode på mindst 24 timer.

Hvorfor skal jeg tidsregistrere?

Tidsregistrering er nødvendig for at sikre, at arbejdstid og pauser overholdes i henhold til lovgivningen. Det beskytter arbejdstagernes rettigheder og sikrer korrekt betaling for arbejdstid og overarbejde.

Hvad er 11-timers reglen?

11-timers reglen er en del af EU’s Arbejdsdirektiv og kræver, at arbejdstagere har ret til mindst 11 timers sammenhængende hvile i hver 24-timers periode.

Hvornår træder tidsregistrering i kraft?

Den obligatoriske tidsregistrering i henhold til den nye EU-lovgivning træder i kraft den 1. juli 2024.

Hvornår skal man tidsregistrere?

Arbejdstiden skal registreres løbende, herunder start- og sluttider for arbejdstiden samt pauser og overarbejde. Dette sikrer, at alle arbejdstagere får nøjagtig dokumentation for deres arbejdstid.