71741115 info@timeguru.dk

Planlæg et automatisk datostyret skift af en medarbejders vilkår. F.eks. hvis en medarbejder overgår til en anden medarbejdertype eller skifter arbejdstid.

Brug dette værktøj til at sikre korrekt konvertering af ferie, medlemskaber mm.

Skift af medarbejdervilkår består af 3 steps:

  1. Valg af medarbejder og dato for skift
  2. Type – Nuværende setup og kommende setup
  3. Ferietyper – Konverteres fra og til

Skift af medarbejdervilkår på specifik dato:
Vælg medarbejder og skiftedato. Du kan vælge en dato fremad i tid, og så sker skift af medarbejdervilkår helt automatisk på den pågældende dato.

Vælges en dato bagud i tid, udføres konverteringen øjeblikkeligt, når du klikker på gem.

Medarbejdertype – Nuværende stup og kommende setup
TimeGuru viser medarbejderens nuværende medarbejdertype og afdeling – Vælg her hvilken medarbejdertype og afdeling, der skiftes til.

Log/besked med skift af medarbejdervilkår kan sendes til valgte e-mail.

Hvis du har opsat en ny normtid på ”skiftedato”, vises denne i ”kommende setup” – Sammen med din fleks og timebanksaldo.

Ferietyper – konverteres til og fra
Hvis en medarbejder har et skift i ”antal arbejdsdage om ugen”, kan systemet lave omregningen af feriedage, så det passer med det nye antal ugentlige arbejdsdage.

Hvis der f.eks. skiftes fra 5 dags uge til 4 dags uge, omregnes antallet af planlagte og tilbageværende feriedage ved at dividere med 5 og gange med 4.

 I eksemplet her konverteres der fra 5 dags uge til 4 dags uge.

Dette er for at sikre, at medarbejderen fortsat har samme antal ugers ferie som før skiftet.
5 ugers ferie svarer til 5 dags uge og efter omregningen er der 20 dage, som svarer til en 4 dags uge.

Alle ferier, som medarbejderen er medlem af, vil fremgå, og der vælges hvilken ferie, der skal overføres til.

Skal vi vise dig, hvor nemt det er? Ring 71 74 11 15 eller skriv til info@timeguru.dk