71741115 info@timeguru.dk

Medarbejdertyper

I TimeGuru kan der oprettes forskellige medarbejdertyper. Som standard er der oprettet funktionær og timelønnet, men mange opretter medarbejdertyper, der svarer til de forskellige overenskomsttyper, der findes i virksomheden. Medarbejdertyperne oprettes først,...