71741115 info@timeguru.dk

TimeGuru blev senest opdateret 24. Juni 2023

Generelt

Det har været en travl periode og der er kommet flere opdateringer siden sidst. Vi har blandt andet arbejdet på at indbygge endnu mere vejledning direkte i løsningen, og der er kommet mange nye funktioner til at øge brugervenlighed og persondatasikkerhed.

Vi har også lanceret en ny dansk hjemmeside (du er her nu) med bedre søgemulighed i vejledninger. Samtidig kan du nu logge på TimeGuru via https://login.timeguru.dk. Det gamle link https://prod.timeguru.biz virker fortsat.

Aktiviteter

Aktiviteter kan opsættes til at være af typerne “Normal (arbejde)”, “Fravær” og “Udeluk fra flekstidsberegning”, som eksempelvis bruges ved overarbejde. Afhængig af typen er der forskellige ønsker til opsætning af regler og validering. Ved fravær ønsker man måske, at kalenderen bliver booket, så kollegaer kan se, at man ikke er på arbejde. Ved overarbejde skal der måske tillægges 50% eller 100% på timerne.

Der er altså mange indstillingsmuligheder på aktiviteter. Derfor har vi opdelt alle mulighederne i logiske overskrifter og bygget forklaring direkte ind i valgmuligheden, hvor det skønnes nødvendigt.

Nye funktioner i aktiviteter:

 • Mulighed for deaktivering af kommentar på udvalgte aktiviteter (eks. Syg)
 • Mulighed for maks. timer pr. periode. (eks. styring af rådighedsforpligtelse)
 • Visning af aktivitet i ferieplan (eks. afspadsering)

Ny Cockpit widget “Fraværsregistrering”

Brug fraværs-widgetten til at starte automatisk tidsregistrering af fravær, når du eksempelvis er syg. Når du er tilbage på arbejde, stopper du blot automatisk registrering igen. Når du bruger automatisk fraværsregistrering, vises du samtidig på listen over fraværende medarbejdere i den widget, der hedder “Fraværende medarbejdere”.

Du kan også registrere fravær på specifikke datoer med widgetten.

Godkender widget i Cockpittet

Denne widget viser anmodninger fra de medarbejdere en leder er enten leder eller stedfortræder for. Hvis man er administrator, viser den alle anmodninger i systemet. Vi har opdateret denne widget, så den kan tilpasses endnu bedre til den enkelte leder. Der nu følgende muligheder:

 • Vis/skjul indstilling af godkender widget.
 • Vis indstillinger: Vælg om du vil se medarbejdere, som du er leder eller stedfortræder for. Eller begge. Vælg også om du kun vil se bestemte typer af anmodninger.
 • Vis indstillinger: Aktiver daglig notifikation hvis der er ubesvarede anmodninger.

Som administrator kan du nu skifte til at se en specifik leders anmodninger. Du kan fortsat søge efter og sortere i anmodninger.

Løntillæg

Vi arbejder utrætteligt på at understøtte alle overenskomster og reagerer hurtigt, når vi støder på nye kombinationer af lokalaftaler, regler og særaftaler. Siden sidst har vi derfor tilføjet følgende muligheder i automatisk beregnede løntillæg:

 • Mulighed for at kombinere arbejdstidslænge regler med tidspunkt på dagen regler.
 • Mulighed for opsætning af arbejdstidslænge regler ud fra ugenorm (anvender oftest dagsnorm).
 • Mulighed for at omregne løntillæg til timer, der eksempelvis kan indsættes i Timebank.
 • Skjul automatisk beregnede tillæg fra tidsregistrering, så de kun vises i ugeoversigten.
 • Alle tillæg og opsætninger kan nu bruges i komme/gå terminalen også.

Nyt administrator værktøj “Skift af medarbejder vilkår”

Hvis du er en større virksomhed, sker det ofte, at medarbejdere skifter vilkår. Det kan være, at de går op eller ned i tid, skifter antal ugentlige arbejdsdage eller skifter job til en anden overenskomst, som medføre andre opsparingsordninger og arbejdstidsregler.

Når der sker skift i vilkår, påvirker det altså ferieopsparing, gældende ordninger og flekstid på en bestemt dato, hvilket kan være svært at styre manuelt.

Vi har derfor udviklet et administrator værktøj, hvor du kan planlægge skift af vilkår for en medarbejder. Her kan du i god tid beslutte, hvordan konvertering fra gammel til ny ordning skal udføres, hvorefter systemet automatisk gennemføre skiftet på valgte dato. Du skal blandt andet tage stilling til:

 • Dato for skiftet.
 • Hvad skal der ske med flekstid.
 • Er der skift i afdeling og medarbejdertype.
 • Hvordan skal opsparede dage eventuelt flyttes til andre ordninger.
 • Skal der ske konvertering fra eks. 5 dages uge til 4 dages uge på nogle ordninger.

Der er indbygget validering i værktøjet, som vil huske dig på eventuelle forglemmelser, og du kan modtage en mail med bekræftelse på konverteringen, når den er afviklet.

Øvrige opdateringer

Kørepenge
Du kan nu oprette reduceret takst efter X antal kørte kilometer i perioden, eks. efter 20.000.

Ferieplanen
Viser nu hvis dage er mindre end en hel dag.

Løneksport og finanseksport
Det er nu muligt at hente tidligere eksporter direkte fra disse sider.

Faktura og ordrelister
Kolonnen “Projektreference” er tilføjet.

Projektrapport

 • Mulighed for selv at vælge synlige/skjulte kolonner og grafer.
 • Tilføjet opsætning af periodefilter for inkluderede tidsregistreringer.
 • 12 måneders graf: Fastpris budget kan fordeles vægtet i forhold til tidsregistreringer.