71741115 info@timeguru.dk

TimeGuru blev senest opdateret 20. maj 2021, og her kommer listen over nye funktioner siden sidst.

Opdatering til brugeroplevelsen.

 • Flekstid widget viser nu saldo i realtid samt saldo fra i går. Således ser brugeren altid seneste saldo, uden at skulle tage højde for dagens tidsregistreringer.
 • Godkender widget husker nu filtervalg, indtil du laver om på dem.
 • Ugeseddel godkendelse er omdøbt til “Send til ledergodkendelse”, så der lettere skelnes mellem bruger- og ledergodkendelse.
 • Halve dage vises tydeligt i anmod widget ved, at der sættes “½” eller antal timer efter datoen.
 • Overskrifter i rapporter fastfryses nu i toppen af siden, når der scrolles ned, så de altid er synlige.
 • Ved ledergodkendelse vises nu et udførligt resume af medarbejderens fravær, ferie og arbejdstid fordelt på aktiviteter samt ugens fleks forskel.
 • Mulighed for at forudfylde med hjemmeadresse ved registrering af kørepenge (gøres via brugerprofilen).

Flere administrator- og superbruger værktøjer.

Administrator værktøjer findes via menuen Administration > Admin værktøjer.

 • Tidsregistrering i perioder: Det er nu muligt at oprette tidsregistreringer i perioder for medarbejdere. Dette kan blandt andet bruges ved længere tids sygdom, orlov mm. Den automatiske tidsregistrering tager selvfølgelig højde for normtimer og helligdage mm.
 • Juster flekstid:  Dette værktøj giver mulighed for automatisk at nulstille, justere eller nedskrive flekssaldo til maksimalt xx timer på en valgt dato. Fleksjusteringen kan opsættes for enkelte medarbejdere, grupper eller alle.

Nye muligheder i systemopsætning.

 • Omdøb feltnavne i ugesedlen til egne begreber via systemopsætning.
 • Vælg individuelt om felter er obligatoriske ved tidsregistrering, kørsel og udlæg.
 • Aktiver popup alarm eller blokering hvis tidsregistrering på bestemte aktiviteter overskrider brugerens dagsnorm.
 • Automatisk daglig synkronisering med economic (via menuen Administration > e-conomic integration).

Flere justeringsmuligheder til superbruger og administrator.

 • Scroll med musen som ændrer dato i datofelter, er slået fra, da man nemt kom til at ændre en dato, når der scrolles ned på siden.
 • Browserens foreslåede talværdier er slået fra i talfelter.

Opdateringer til projektmodul.

 • Der kan nu vælges 3 nøglepersoner med valgfri rolle på projekter. Alle nøglepersoner vil automatisk få projekternes budget, timeforbrug og projektøkonomi med i deres “Projektliste” widget i cockpittet.
 • Ud over projektmedlemmer kan projekter nu også tilknyttes til afdelinger og/eller medarbejdertyper.

Opdatering til budgetmodul.

Budgetmodulet er meget fleksibelt, og der kan oprettes mange typer budgetter. Både samlet eller opdelt på kunder, kundetyper, afdelinger, medarbejdere mm. Der er ingen begrænsning på, hvor mange budgetter der kan oprettes.

Budgetopfølgningen tilpasser sig automatisk til budgettypen. Hvis du eksempelvis har oprettet et kundebudget, viser budgetrapporten grafer og tal med udgangspunkt i kunden.

Ved budgetopfølgning sammenlignes følgende tal:

 1. Budget (forventet omsætning).
 2. Faktureret (hvad er der faktisk faktureret til kunden).
 3. Kostpris på tidsregistreringer.
 4. Salgsværdi på tidsregistreringer.

Hidtil har budgetmodulet kun været relevant, hvis man fakturerede i TimeGuru, men med seneste opdatering kan budgetmodulet anvendes til at budget, kostpris og salgsværdi af timer uden brug af fakturering.

Opdatering til fakturamodul.

 • Det er nu muligt at masse-godkende og udsende fakturaer med et enkelt klik.
 • Faktura mail overskrift og besked kan nu tilpasses via systemindstillinger.