71741115 info@timeguru.dk

TimeGuru blev senest opdateret 1.marts 2024. Siden sidst er loven om tidsregistrering blevet vedtaget. Det har bevirket, at mange kunder ønsker at aktivere funktioner til tvungen udfyldelse af start/slut tidspunkter.

Start/slut tider kan være en smule mere besværligt end blot at skrive antal timer. Derfor har vi tilføjet mulighed for at lægge standardtider i brugerprofilen. Samtidig er der kommet mulighed for at overvåge 11-timers reglen, så det sikres at medarbejdere får deres hvile.

Se mere i vores gennemgang af nye funktioner nedenfor:

 

Forudfyld tider og pause ved tidsregistrering

Hver bruger kan nu opsætte standard start/slut tider og pauser for alle ugens dage i brugerprofilen. Har kan man også opsætte standard aktiviteter, projekter og kunder mm.

Monitorering af 11-timers reglen

Du kan nu monitorere 11-timers reglen i realtid. Du aktiverer funktionen under systemindstillinger, fane 2. Når funktionen er aktiv, overvåges valgte aktiviterer automatisk. Du kan fravælge aktiviteter som hjemmearbejde, som typisk ikke skal tælles med.

Når medarbejder “rammer” 11-timers reglen, kan du bestemme om de skal advares og må fortsætte tidsregistrering. Eller om tidsregistrering skal blokkeres. Du kan også notificere medarbejders leder når reglen “brydes”.

Opsætning af ferietyper

Det er nu muligt at opsætte om ferie må afholdes i timer, halve dage eller hele dage pr. ferietype. Vi har også opdateret administrator værktøjet til registrering af fælles ferie/lukkedage, så feriesaldi kan tømmet i prioriteret rækkefølge alt efter hvad medarbejderen har tilbage.

Opdatering af aktiviteter

Vi har tilføjet nye funktioner til aktiviteterne, som giver endnu mere fleksibilitet:

  • Mulighed for obligatorisk start/sluttid på udvalgte aktiviteter.
  • Mulighed for bookning af kalender på udvalgte aktiviteter, hvis start/sluttid er obligatorisk (ud over automatisk bookning af fravær).
  • Mulighed for at fjerne obligatorisk valg af kunde og projekt for udvalgte aktiviteter (så man ikke behøver et internt projekt til ikke-projekttimer).
  • Mulighed for at vise udvalgte aktiviteter i ferieplanen.

Brugerstistik rapport

Rapporten giver nu mulighed for at indsætte grafer med fraværsstatstik, øverst i rapporten. Graferne viser valgte periode samt tilsvarende periode året før og fraværsprocenten kan vises grafisk på tværs af afdelinger, medarbejdertyper og fraværsaktiviteter.

Fælles komme/gå terminal

Der er kommet mange nye indstillinger i opsætning af komme/gå terminal. Alt sammen for give endnu bedre mulighed for at tilpasse funktionerne til virksohedens behov. Gå ind under Administrator værktøjer > Fælles terminal for at se de nye muligheder. Vi har også tilføjet QR kode til komme/gå terminalen, så du let kan logge din ipad på.