71741115 info@timeguru.dk

Timebank i TimeGuru

I TimeGuru kan du styre overarbejde med et begreb vi kalder “Timebank”. Du kan opsætte en eller flere aktiviteter til at “sætte timer i banken”. Med eller uden timefaktor.

Har du allerede et TimeGuru system, kan du prøve at opsætte en aktivitet til at indgå i timebanken:

Timebank aktivitet

Info: Du skal vælge “Udeluk fra flekstidsberegning” og afkrydse “Tilføj registrerede timer til timebank”. Herefter vil alle tidsregistreringer på denne aktivitet også blive indsat i medarbejderens timebank med ønskede timefaktor.

Timebanken benyttes normalt til opsparing og afholdelse/udbetaling af forskellige former for aftalt overarbejde.

Medarbejderen kan altid følge sin timebank saldo via sit “Cockpit”, hvor der også er overblik over arbejdstid, flekstid, kørepenge og feriestatistik med mere. Eksempel på cockpit oversigt:

Fra siden ” Mit Cockpit” kan medarbejderen også anmode om udbetaling eller afholdelse af timer fra timebanken og mere mere. Mulighederne afhænger af valgte opsætning.

Alle anmodninger går til nærmeste leder, og udbetaling/afspadsering bookes automatisk ved godkendelse.

System indstillinger

Ovenfor har vi opsat en eller flere aktiviteter til at sætte “timer i banken”, når brugeren tidsregistrerer på disse. Timerne kan anvendes til frihed eller udbetaling. Dette sker automatisk, når lederen godkender en anmodning om “Timebank frihed” eller “Timebank udbetal”. For at færdiggøre opsætningen, skal du derfor oprette en aktivitet til “Afspadsering timebank” og et løntillæg til “Udbetal timebank”. Hvis du kun ønsker en af delene, kan du nøjes med at oprette dette. Aktiviteten oprettes uden medlemmer, da systemet selv håndterer nedskrivning af saldo ved frihed eller udbetaling ved leder godkendelse:

Opsætning af løntillæg til udbetaling af timebank:

Nu skal dit system vide hvilken aktivitet og  løntillæg, der skal anvendes til automatisk udbetaling eller afspadsering fra timebanken. Det gøres via menuen Indstillinger > System indstillinger:

Gå til fanen “2. Vælg moduler” og find afsnittet “Timebank opsætning”. Udfyld med den aktivitet du har oprettet til afspadsering (Afspadsering timebank) og det løntillæg, der er oprettet til udbetaling af overtid (Udbetalt fra timebank). Projekt- og kundevalg er ikke obligatorisk, men kan anvendes, hvis de er obligatoriske i dataeksport til eksempelvis lønsystem:

Gem nu din opsætning og test timebank opsætningen ved at:

  1. Opret en tidsregistrering på en aktivitet, der sætter timer i timebanken (typisk en aktivitet til aftalt/beordret overarbejde).
  2. Gå til “Mit Cockpit” og check at du nu har timer i timebanken (se hvordan du opsætter Cockpittet, hvis timebank saldo ikke er synlig).
  3. Fra Cockpittet kan du nu anmode om frihed eller udbetaling fra timebanken.
  4. Hvis du samtidig er leder eller administrator, kan du opdatere skærmbilledet (F5) og godkende anmodningen.
  5. Din timebank nedskrives nu automatisk, og du vil se en regulering i din ugeseddel på dagen, hvor anmodningen blev godkendt.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere eller have hjælp til opsætning af TimeGuru Timebank.