71741115 info@timeguru.dk

”Bruger cockpit” rollen låser som standard ugesedlen i TimeGuru, så alle komme/gå tider skal komme fra indtastninger på fællesterminalen.
Med en systemindstilling er det muligt, at medarbejderen efter endt arbejdstid kan fordele sine samlede timer på forskellige projekter, dog stadigvæk ikke rette i komme/gå tiderne.

 

Sådan gør du:

 1. Opret en eller flere aktiviteter
  Tandhjulet > Aktiviteter > Opret ny – I kommende eksempel har vi kaldt den “Projektfordeling”
  (Aktiviteten skal ”udelukkes fra fleks”)

 2. Projekter skal være slået til i Systemindstillingerne
  Menu > Indstillinger > Systemindstillinger > Fane 3
 3. Tillad projekt allokering i systemindstillingerne
  Menu > Indstillinger > Systemindstillinger > Fane 2

Angiv aktivitet til arbejdstid – Altså hvilken aktivitet der benyttes på komme/gå terminalen.
Angiv standard aktivitet til projektregistrering (Den aktivitet du oprettede under punkt 1)
(Hvis der projektfordeles på flere forskellige aktiviteter, behøver du ikke vælge et standard)

Nu er systemet sat op til, at medarbejdere med ”Bruger Cockpit” rolle kan projektfordele sine komme/gå timer fra ugesedlen i TimeGuru.

Sådan fungerer det:

En medarbejder har indtastet komme/gå tid på fællesterminalen fra 8.00 – 16.30 inkl. 30 min pause.
Dvs. i alt 8 timer.

I TimeGuru finder medarbejderen sin ugeseddel via Menu > Ugeseddel
Ugesedlen ligner en normal ugeseddel, blot med skærpede muligheder.

En medarbejder med “Brugercockpit” rolle, kan se dagens registrering fra komme/gå terminalen og kan projektfordele ved at klikke på +Projekt.

I eksemplerne herunder, vises hvordan, der først fordeles 2 timer ud af den totale arbejdstid på 8 timer. Og bagefter ses et resumé over de resterende timer, der kan projektfordeles.

Valideringen sikrer, at medarbejderne ikke kan projektfordele timer, hvis ikke start – og sluttid er registreret på komme/gå terminalen. Der kan heller ikke fordeles flere timer, end der samlet er registreret.