71741115 info@timeguru.dk

Skal du bruge Flekstid, Timebank eller begge?

Denne lille guide forklarer overordnet om forskellen på flekstid og timebank i TimeGuru. Flekstid anvendes normalt til fleksibelt styring af arbejdstid, hvor medarbejdere selv kan bestemme, hvornår de kommer og går indenfor aftalte rammer.

Timebanken er typisk til aftalt overarbejde og opspares normalt udenfor normal arbejdstid. Det er normalt, at medarbejderen selv kan bestemme, om timebankens timer skal bruges til frihed eller udbetaling.

Flekstidsstyring

Alle timer (på nær timer der er “udelukket fra flekstid” på aktivitetsopsætningen), tæller med i fleks-regnskabet. Når en medarbejder holder fleksfri/afspadserer, registreres på en aktivitet, der er “udelukket fra fleks”, således at timer ses i ugeregnskabet, men ikke tæller som arbejdstid.

Man opnår samme resultat, når man ikke registrerer tid, når man holder fleksfri. Men de fleste foretrækker at timerne registreres, så man er sikker på, at der ikke er tale om en forglemmelse.

  • Flekstid giver mulighed for, at medarbejderen selv kan styre sin tid indenfor aftalte rammer.
  • Hvis virksomheden tillader udbetaling af flekstimer, kan medarbejder anmode om dette, og leder kan godkende.
  • Det er muligt at opsætte “Udbetaling af fleks” via Systemindstillinger > 2. vælg moduler.

Hvis en medarbejder har 37 timer om ugen, giver det en dagsnorm på 7,4 timer.

I TimeGuru går du hver dag i minus med din dagsnorm, og som timerne går, tælles der op, indtil du har været på arbejde i det, der svarer til din norm tid. Herefter vil de overskydende timer ligges til i din flekssaldo.

Omvendt hvis du ikke er på arbejde i, hvad der svarer til din normtid, vil differencen blive trukket fra din flekssaldo.

I din ugeseddel vises et lille fleks resumé, hvis du klikker på differencen

Fleks systemet beregner således automatisk saldoen i realtid. For at lettergøre regnskabet, viser vi også i flekswidgetten, hvad saldoen var i går.

Timebank

Hvis en medarbejder har overarbejde, skal dette typisk registreres særskilt fra normal arbejdstid. Årsagen til dette er, at der typisk aflønnes med andre satser. Overarbejde inddeles ofte i normaltimer, 50% timer og 100% timer. Det er typisk tidspunktet på dagen, eller om det er hverdag, weekend eller søndag/helligdag, der afgør hvilken sats, der anvendes.

  • Timer går kun i timebanken, hvis aktiviteten er sat op til det.
  • Aktiviteten vil normalt være “udelukket fra flekstidsberegning”, hvis timerne tilføjes timebanken, da der typisk er tale om overtid ud over normal arbejdstid.
  • Medarbejder skal både søge om frihed og udbetaling af timer fra timebanken. Og leder skal godkende.
  • Timebanken opsættes i menuen Indstillinger > 2. vælg moduler.

Skjul eller omdøb fleks og/eller timebank

Under medarbejdertyper (tandhjulet > medarbejdertyper > opret ny eller rediger) er det muligt at skjule eller omdøbe flekstid og timebank.

Nogle virksomheder bruger slet ikke disse funktioner på nogle medarbejdertyper, og derfor kan du skjule widgets på medarbejderens cockpit.

Ligeledes kan du omdøbe, hvis du ønsker det.

Løntillæg

Ud over beregning af arbejdstid og overarbejde er der ofte et behov for at kunne beregne løntillæg. Det kan være vagttillæg, telefonvagt, diæter og meget mere. Denne del kan du læse mere om i vores gennemgang af løntillæg.

Eksempler på medarbejdertyper og behov for flekstid/timebank

(Eksemplerne er baseret på erfaringer fra eksisterende kundesystemer.)

Funktionærlignende stilling uden overenskomst: Her benyttes typisk kun flekstid.

Funktionærlignende stilling med overenskomst: Her ser vi en del med både flekstid og timebank. Derudover vil der typisk også skulle opsættes løntillæg.

Timelønnet uden overenskomst: Her vil der typisk ikke være brug for hverken flekstid eller timebank. Her udbetales blot de registrerede timer. Der kan forekomme tillæg.

Timelønnet med overenskomst: Her vil der ofte være behov for Løntillæg med forskellige overtidssatser, som eventuelt kan kobles på timebanken, hvis medarbejder skal vælge mellem frihed og udbetaling af overtid.

Du er altid velkommen til at kontakte vores support hvis du ønsker at vide mere 🙂