71741115 info@timeguru.dk

Når du er på vores hjemmeside www.timeguru.dk, udfyldes formularen med ønskede funktioner, hvorefter du logger på med valgte bruger og dit system oprettes. Hvis du har valgt at se alle detaljer tages du til nedenstående Setup Wizard. Ellers skal du blot logge på og afprøve dit nye TimeGuru system.

3-step:

Firmaoplysninger
Herunder udfyldes diverse stamdata på virksomheden. Find dit firma ved at udfylde navnet.
Navn er obligatorisk, men vi anbefaler at udfylde resten til automatisk beregning af kørepenge osv.

Vælg moduler
Her definerer du om medarbejderne skal registrere timer, kørepenge, udlæg osv.
Her er tale om en overordnet opsætning, resten sættes op inde i systemet.

Ugeseddel opsætning
Nogen vil gerne benytte simpelt tidsregistrering, og andre vil gerne kunne registrere på kunder og projekter i deres ugeseddel.
Valget er op til dig, og der kan altid til- og fravælges  i alle opsætninger senere.