71741115 info@timeguru.dk

I TimeGuru kan du bestemme, hvilket adgangsniveau en medarbejder skal have ved at tildele medarbejderen en rolle i brugerlisten, der giver den korrekte adgang. Et adgangsniveau kan altid ændres ved behov.

Alt efter størrelsen på din virksomhed, kan du have behov for flere forskellige roller.

Har du få medarbejdere, er Bruger og Administrator nok, men er I mange, skal du måske også bruge Afdelingsleder og/eller Projektleder.

Bruger cockpit er en speciel rolle til fælles terminalen. (Vores digitale stempelur)

Roller

Oversigten her viser forskellen på de mest anvendte roller i TimeGuru.

Andre roller i TimeGuru

Sekretær: Brugerrolle + registrere timer, ferie og fravær for en “anden person”. Medarbejder skal vælges som sekretær i brugerlisten under den “anden person”, og have denne rolle.

Bruger med alle udlæg: Brugerrolle + trække en rapport over alle  udlæg.

Planlægger: Brugerrolle + adgang til vagtplanlægning.

Sælger: Brugerrolle + CRM modul.

Kantinebruger: Brugerrolle + Fraværende medarbejder widget” i cockpittet, hvor alle brugeres fravær d.d. er vist.

Gæstebruger har yderst begrænset adgang. Med denne rolle kan man benytte ugesedlen og Mit Cockpit. Der er ikke adgang til personlige rapporter.

Ingen regler uden undtagelser

De forskellige roller i TimeGuru giver som beskrevet adgang til forskellige ting. I nogen tilfælde, kan der dog være behov for at gradbøje regler en smule. Dette gøres via systemindstillingerne.

Her kan du bl.a.:

  • Tillade at afdelingsleder kan se projektmodulet.
  • Tillade at projektleder har adgang til alle rapporter på medlemsprojekter.
  • Tillade at alle brugere kan se alles ferieplaner.
  • Tillade at brugercockpit kan fordele sine timer via ugesedlen (Timerne kommer fra fællesterminalen og kan ikke rettes).
  • Tillade at bruger kun må læse i planlægningskalenderen (ikke rette).
  • Skjule planlægningskalenderen for brugerrolle.

Har du spørgsmål til roller eller adgangsniveau? Ring 71741115 eller skriv til info@timeguru.dk