71741115 info@timeguru.dk

Med anmod/godkender flowet i TimeGuru kan du holde styr på forespørgsler fra medarbejderne omkring ferie/frihed og udbetaling af diverse opsparede timer.

Hvad der kan anmodes om i jeres system afhænger, hvad I selv har tilladt i systemet.

Der anmodes fra TimeGurus “Anmodningswidget”, der findes på cockpittet.

Bag anmodninger der omhandler timer i ugesedlen, skal der oprettes en aktivitet.
Aktiviteten behøver ikke at være aktiv eller have medlemmer, da den ikke skal kunne vælges direkte i ugesedlen.

Bag anmodninger der omhandler udbetaling, skal der oprettes et tillæg, da dette jo ikke har indflydelse på ugesedlen. Dog skal tillægget knyttes op på en aktivitet.

Feriedage

For at kunne anmode om ferie skal “Ferie med ledergodkendelse” aktiveres i systemindstillingerne.

Anmodning om Feriedage er i forvejen bundet op aktiviteten “ferieregistreringer”. 

Timebank fri

Timebank opsætning findes i systemindstillingerne. Når man aktiverer timebank anmodning, aktiverer man både anmodninger om at holde fri og få timerne udbetalt. “Timebank fri” skal knyttes op på en aktivitet, som f.eks. “Timebank +/-“, som udelukkes fra flekstidsberegning.

Timebank Udbetal

“Timebank Udbetal” skal knyttes op på et løntillæg, da dette jo ikke skal have indflydelse på timerne i ugesedlen.

Tillægget skal knyttes  derefter op til en aktivitet, som vist her “Udbetal Timebank”.

Flekstid opsætning

Opsætning af: Anmod om “Flekstid udbetalt” eller “Fleksfri”, opsættes i systemindstillingerne. Her kan du vælge at aktivere begge funktioner, eller blot den ene.

Flekstid udbetal

Flekstid udbetal skal knyttes op på et tillæg, da dette ikke har indflydelse på timerne i ugesedlen.Tillægget knyttes derefter op på en aktivitet.

Fleksfri

Hvis “Anmodning om fleksfri” aktiveres, kan bruger anmode om fleksafholdelse i timer eller en periode.
Når leder godkender, tidsregistreres perioden automatisk på valgte aktivitet.

Anmod om Ferie udbetal eller Ferie overfør

Hvis du ønsker at give mulighed for at bruger kan anmode om udbetaling eller overførsel af feriedage, opsættes dette i valideringsreglerne under hver ferietype. Se evt. vores guide over hvordan man opretter en ferie. 

Du kan sætte en begrænsning på af antal dage, der i alt må udbetales eller overføres.

Ferie udbetal

“Ferie udbetal” skal knyttes op på et løntillæg, da dette ikke har indflydelse på timerne i ugesedlen.
Tillægget knyttes derefter op på en aktivitet.

Ferie overfør

Man kan tillade, at en medarbejder kan anmode om overførsel af feriedage fra en ferietype til en anden.

Du kan bestemme, hvor mange medarbejderen i alt må flytte og at der ført kan anmodes efter afholdelses periodens udløb.

Du kan som administrator også nemt overføre medarbejdernes feriedage fra år til år.

Se evt. hvordan her

Har du brug for hjælp til opsætning af Anmod/Godkend funktioner i TimeGuru, sidder vi klar med support!

Ring 71 74 11 15 eller skriv til info@timeguru.dk