71741115 info@timeguru.dk

I TimeGuru kan der oprettes forskellige medarbejdertyper. Som standard er der oprettet funktionær og timelønnet, men mange opretter medarbejdertyper, der svarer til de forskellige overenskomsttyper, der findes i virksomheden.

Medarbejdertyperne oprettes først, hvorefter de kan tilknyttes til medarbejderne.

Klik på tandhjulet > Medarbejdertyper > Opret ny

Medarbejdertyperne kan benyttes til at tildele medlemskaber til f.eks. aktiviteter, ferietyper og løntillæg.

Med andre ord kan man bygge overenskomstbestemte regler op rundt om en medarbejdertype, og derved have forskellige regler og opsætninger i TimeGuru til forskellige medarbejdere.

Derudover kan man også vælge en medarbejdertype, når man skal tildele medlemskaber af f.eks. kunder og projekter.

Skjul flex eller timebank på medarbejdertypen

Under hver medarbejdertype kan man skjule flex og/eller timebank ved blot et flueben.

Skjules flex er den grønne fleks widget på cockpittet ikke længere synlig for denne medarbejdertype og dagnormen figurerer ikke i ugesedlen, men timerne tæller derimod bare op fra start til slut.

Skjules timebank vil den lilla timebank widget ikke længere være synlig for denne medarbejdertype.

I begge tilfælde kan man også omdøbe widgetten. Nogle kalder f.eks. flex for +/- tid

Skal vi vise dig, hvor nemt det er? Ring 71 74 11 15 eller skriv til info@timeguru.dk