71741115 info@timeguru.dk

TimeGuru blev senest opdateret d. 24. september 2023.

Nye ferie funktioner

 

Vi har givet vores avanceret feriemodul en ny opdatering, så det er endnu mere fleksibelt end før.

Før valgte man i systemindstillingerne om ferie måtte afholdes i timer, men nu vælges det på den enkelte ferietype. Dvs. at nogle ferier kan afholdes i timer, mens andre i hele dage. Samtidig  er der også en ny valideringsmulighed i forhold til afholdelse af ferie.

Dvs. nye valideringsmuligheder i ferieopsætning:

 • Tillad ikke brug af flere dage end der er optjent på feriens slutdato
 • Tillad anmodning i timer

Ny ferie statistik

Når man klikker på det lille “i” i ferieoversigten ses en oversigt over optjent, forbrug og planlagt ud fra, hvad der optjenes i hele optjeningsperioden. Nu er der også indsat en tabel, som viser:

 • Feriedage opsparet og afholdt, måned for måned med periode total.
 • Feriedage opsparet og afholdt, akkumuleret i perioden.
 • Akkumuleret ledig ferie, måned for måned, på tværs af ferietyper.

Nyt Administrator værktøj

Dette værktøj anvendes til alternativ tilskrivning på ferietyper. F.eks. til løbende/uendelig periodevis tilskrivning, der ikke passer med de normale opsparings- og afholdelsesperioder, som anvendes ved ferie og feriefri.

Nedenstående viser lidt af fleksibiliteten i vores nye Administrator værktøj: “Alternativ ferietilskrivning”

Justeringstyper:

 • Tilføj
 • Nedskriv til maksimalt
 • Opskriv til minimum
 • Nulstil

Tilskrivningsperiode:

 • Dag
 • Måned
 • Kvartal
 • Halvår
 • År

Juster:

 • Afholdt
 • Optjent

Juster med:

 • Timer
 • Dage

Den månedlige individuelle ferietilskrivning kan nu automatiseres, og der kan tilskrives ferie helt efter jeres behov.

Ugeseddel

Når man dagligt laver flere registreringer i ugesedlen, har vi nu tilføjet en ny knap, der gør det lettere at oprette en ny registrering.

Den nye tidsregistrering starter, som den plejer med sluttidspunket fra forrige registrering, men også med valgte aktivitet og projekt.

Nye muligheder i Fælles Terminalen

Projektfordeling

En medarbejder med “bruger Cockpit” rolle, der benytter Komme/gå terminalen, kan ikke rette i ugesedlen. Det er dog muligt at fordele sine timer på aktiviteter og projekter efter endt dag via ugesedlen.

Dvs. hvis en medarbejder har registreret en arbejdstid på 8 timer, så kan medarbejderen fordele 8 timer via ugesedlen.

Hvordan du sætter TimeGuru op til projektfordeling i Komme/Gå terminal,  kan du læse mere om i vores guide her

Mulighed for afkrydsning ved udstempling

Det er nu også muligt at lave et afkrydsnings setup af diverse opgaver i terminalen.

Opgaverne vises ved udstempling, og der kan vælges at der ikke kan stemples ud, før min. 1 opgave er afkrydset.

Auto log ud

Når man benytter Komme/Gå terminalen taster man en kode og klikker på den grønne knap, hvorefter der vises et overblik over tidsstempel og valgte aktiviteter, som medarbejder bekræfter.

Den sidste opdatering i Fælles Terminalen giver mulighed for at medarbejderne “kun” skal taste kode, og klikke på den grønne knap.

TimeGuru sætter tidsstemplet, gemmer og logger automatisk ud efter 4 sekunder, hvis valideringen er ok.

Anmod om Fleks fri eller Fleks udbetaling

Det er nu muligt ligesom med timebank at kunne anmode om at holde fleks fri eller få sine fleks timer udbetalt.  Du kan tillade begge muligheder, men også kun tillade den ane. Se hvordan du sætte det op i vores guide om anmodninger.

Øvrige:

 • Ferieplanen viser nu “ikke arbejdsdage” jf. normtid.
 • Mulighed for at alle kan se alles ferieplan (systemindstilling).
 • Ny Excel rapport i projektwidget.
 • Planlægningskalender har nye indstillinger “skjul for bruger” eller “bruger må kun læse” (systemindstilling).
 • Løn- og finans eksport er tilføjet “superbrugerrollen”.
 • Aktiviteter af typen normal kan udelukkes for total dagsnorm ved delvist fravær.