71741115 info@timeguru.dk

Opret brugere

Det er meget nemt at oprette nye brugere i TimeGuru.
Klik på tandhjulet > Brugere.

En brugeroprettelse er inddelt i 4 afsnit:

Bruger Indstillinger
(Obligatorisk)

Øvrige Indstillinger
(Udfyldes kun ved behov)

Fælles Terminal Indstillinger
(Moderne stempelur til komme/gå tidsregistrering)

Indstillinger for flekstid
(Fuldtid og nedsat arbejdstid)

Bruger Indstillinger

 • Navn
  (Obligatorisk)
 • Email
  (Obligatorisk)
 • Ansættelsesdato
  (Vigtig mht. med ferieoptjening)
 • Afdeling
  (Kan afgrænse/sortere i rapporter)
 • Medarbejdertype
  (F.eks. Funktionær/Timeløn, 5/4 dags)
 • Adgangsniveau
  (Brugerens rettigheder i TimeGuru)
 • Sprog
  (Dansk eller engelsk)
 • Status
  (Aktive brugere kan logge på)
 • Tidszone

Øvrige Indstillinger

 • Initialer
  (Hvis navn er for langt eller ved løneksport)
 • Lønnummer og Løneksport
  (Benyttes ved løneksport)
  Slutdato
  (Hvis Bruger skal sættes på pause på bestemt dato)
 • Tilpasset Godkender
  (Hvis ikke leder eller stedfortræder må godkende timer)
 • Sekretær
  (Benyttes hvis en anden “bruger” med sekretærrolle skal kunne registrere timer for denne bruger.)
 • Priselement
  (Benyttes, hvis man ønsker at tilknytte priser direkte til en medarbejder. (Kan også gøres på projekt og aktivitetsniveau)
 • Lokation
  (Benyttes kun, hvis brugers lokation har betydning for helligdage eller ferie)

Fælles Terminal Indstillinger

Dette afsnit skal kun udfyldes, hvis I benytter vores digitale Fælles Terminal.

 • Aktiver fælles PC Login 
  (Tildel bruger en 4/6 cifret talkode)
 • Tillad kun login fra fælles PC
  (Bruger har ikke adgang til TimeGuru Cockpit)

Brugere kan have adgang til TimeGuru cockpit, men uden at kunne rette i ugesedlen

Se hvordan Fællesterminalen fungerer her

Indstillinger for flekstid

 • Startdato
  (Dato Bruger starter tidsregistreringen)
 • Normtype
  (Ugenorm/Dagsnorm)
 • Ugenorm 
  (F.eks. 37 eller 32 timer (fordeles på 5 dage))
 • Dagsnorm
  (Forskellig timeantal pr. dag – f.eks. 8:8:8:8:5:0:0)
 • Dagsnorm lige/ulige uger
  (Forskellige timeantal for lige og ulige uger)
 • Omregningsfaktor

  Hvis dit lønsystem ikke understøtter reduceret optjening af feriedage ved mindre end 5-dages arbejdsuge, kan du i stedet tilføje en faktor.
  Typiske omregninger er: 4-dags uge=1,25 | 3-dags uge=1,6667 | 2-dags uge=2,5000 | 1-dags uge=5

Ny normtid

Når en bruger er oprettet, er det altid muligt at ændre en normtidsopsætning. Dette gøres ved at klikke på Handling > Opsæt normtid.

Det er vigtig at huske, at Du KUN ændrer i en normtid, hvis brugerens normtid er forkert. Hvis en bruger får ny normtid SKAL du altid oprette en ny, som er gældende fra skiftedatoen.

Er der tale om et større skift af medarbejdervilkår bruges vores Administrator værktøj “Skift af medarbejdertype”.

Læs mere om skift af medarbejdervilkår her

Standardvalg i Ugesedlen

Når du har oprettet en bruger, er det muligt at opsætte nogle standardvalg i ugesedlen. Dvs. dette vil være forudfyldt i ugesedlen, og kan ændres ved behov.

Brugeren har adgang til standardvalg via ugesedlen på det lille værktøjs ikon i højre hjørne.

 • Individuel start/slut tid pr. dag
  (Forudfyldes så en registrering kan klares med 1 klik)
 • Individuelle pauser
  (Hvis pauser skal være forseklige fra pausen i systemindstillingen)
  Der kan oprettes flere pauser på faste tidspunket af døgnet. Dette opsættes på hver medarbejdertype.
  Se hvordan du opsætter en medarbejdertype her
 • Nummerplade
  (Benyttes ved kørsel)
 • Standard valg
  (Aktivitet, kunde, projekt, kørsel og udlæg)
 • Dropdowns
  (Viser top X dropdowns -max 20)
 • Skjul lørdag/søndag
  (Lørdag/søndag skjules både i ugesedlen og grafen på cockpittet)

Skal vi vise dig, hvor nemt det er? Ring 71 74 11 15 eller skriv til info@timeguru.dk