71741115 info@timeguru.dk

Opret brugere

Det er nemt at oprette nye bruger.
Klik på tandhjulet > Brugere > Opret

  • Navn og Email er obligatorisk, hvor resten er valgfrit.
  • Ansættelsesdato er vigtig i forhold til ferieberegning.
  • Afdeling og Medarbejdertype benyttes i forhold til godkendelse, begrænsning og rapportering.
  • Adgangsniveau viser medarbejderens rettigheder i systemet.
    Se de forskellige roller her.
  • Initialer kan benyttes, hvis det fulde navn fylder for meget.
  • Lønnummer skal udfyldes, hvis du videresende data til løn.
  • Tilpasset godkender overstyrer afdelingsleder som standard godkender for brugeren.
  • Priselement benyttes, hvis man ønsker at tilknytte priser direkte til en medarbejder. (Kan også gøres på projekt og aktivitetsniveau).

Opsæt Fælles terminal

I brugeroprettelsen findes et afsnit om vores Fælles komme/gå terminal.

Sæt kun flueben, hvis I ønsker at benytte komme/gå terminalen.
Læs meget mere om den her.

Indstilling af flekstid og normtid

Startdato benyttes, hvis medarbejderen har flekstid.
Startsaldo benyttes, hvis medarbejderen har +/- timer med fra gammelt system.

Du kan f.eks sætte medarbejderens normtid til 37 timer.
Du kan vælge mellem ugenorm eller dagsnormer.
Ved dagsnormer defineres timerne f.eks 7,5:7,5:8:8:6:0:0, og kan være forskellig i lige og ulige uger.

Når brugeren er oprettet, har du 2 muligheder for at sende invitation til brugernes email:

Inviter alle på en gang : (fra brugerlisten) Klik på informer nye brugere
Inviter enkeltvis: Klik på Handling > Rediger bruger > informer bruger

Brugeren modtager en mail, hvor oprettelsen skal gøres færdig.
Når brugeren har “accepteret” invitationen, vil den nye bruger fremgå af brugerlisten.

Hvis du har behov for en udvidet guide til opsætning af medarbejdere, kan du læse meget mere her.