71741115 info@timeguru.dk

Medarbejdertyper

I TimeGuru kan der oprettes forskellige medarbejdertyper. Som standard er der oprettet funktionær og timelønnet, men mange opretter medarbejdertyper, der svarer til de forskellige overenskomsttyper, der findes i virksomheden. Medarbejdertyperne oprettes først,...

Skift af medarbejdervilkår

Planlæg et automatisk datostyret skift af en medarbejders vilkår. F.eks. hvis en medarbejder overgår til en anden medarbejdertype eller skifter arbejdstid. Brug dette værktøj til at sikre korrekt konvertering af ferie, medlemskaber mm. Skift af medarbejdervilkår...

Opret pause i ferieoptjening

Med TimeGurus administrator værktøj, kan du oprette huller i opsparingsperioder. En såkaldt karens periode. F.eks. hvis en medarbejder tager 3 måneders orlov for at rejse rundt om jorden eller passe sin syge moster, og derfor ikke skal optjene ferie i den periode,...

Individuel feriekorrektion

Ved opstart af TimeGuru vil der typisk være behov for at korrigere allerede forbrugt ferie.Systemet beregner selv den opsparede del ud fra medarbejderens ansættelsesdato. TimeGuru har et smart værktøj til individuel feriekorrektion. Dette findes via Administrator...